Oppdrag ledig: NST søker ny redaktør

Oppgaven som redaktør for Norsk sosiologisk tidsskrift temanummer er ledig.

Vi søker en sosiolog, eventuelt to med bred kompetanse, publiseringserfaring og stort faglig engasjement til å
videreutvikle et tidsskrift som er både veldrevet og faglig solid.

Norsk sosiologisk tidsskrift tar mål av seg å være det viktigste sosiologiske fagtidsskriftet i
Norge, og har sitt eget styre som består av representanter fra eierne som er Norsk
sosiologforening, de sosiologiske instituttene ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen,
NTNU, UiT – Norges arktiske universitet og Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved
OsloMet – storbyuniversitetet.

Tidsskriftet ble etablert i 2016, som en videreføring av Sosiologisk tidsskrift og Sosiologi i
dag og utga sitt første nummer i februar 2017. Tidsskriftet publiserer seks utgaver per år – tre
temanumre og tre åpne, som har hver sine redaktører. Tidsskriftet har en redaksjonssekretær
på deltid, som jobber for begge redaksjonene.

Redaktørene har ansvar for tidsskriftets innhold, profil og faglig nivå, for fagfellevurdering
av alle artikkelmanus og for å overholde alle formelle forpliktelser overfor forlaget.
Oppgaven som redaktør/-ene for tema numrene passer glimrende for en faglig aktiv og bredt
orientert sosiolog som ønsker å bidra til å styrke kvaliteten og synligheten til norsk sosiologi.

Det forventes at man har forskerkompetanse (minimum avlagt doktorgrad), at man er
tilknyttet enten en av tidskriftets eierinstitutsjoner eller et fagmiljø med faglig sosiologisk
kompetanse, og at man har solid erfaring med akademiske publiseringsprosesser. Redaktøren
utnevnes av tidsskriftets styre, som hovedregel for en periode på fire år. Oppgaven honoreres
etter nærmere avtale med styret.

Dersom dette er en aktuell oppgave for deg, send en interessemelding til styreleder Marit
Haldar (mariha@oslomet.no). Vi ønsker også tips om aktuelle kandidater velkommen. Vi vil
gjerne ha interessemeldinger og tips så snart som mulig, og senest innen 10. mars 2022.