Tidsskrift for Samfunnsforskning (TfS)

Presenterer dagsaktuelle, samfunnsvitenskapelige problemstillinger for et bredere publikum.

Tidsskrift for Samfunnsforskning (TfS) har blitt utgitt siden 1960, og  er det mest anerkjente flerfaglige, norskspråklige fagtidsskriftet for samfunnsvitenskap. Tidsskriftet presenterer resultater fra dagsaktuelle samfunnsvitenskapelige undersøkelser for et bredere publikum, og tar i mot bidrag på alle skandinaviske språk. Bidragsyterne kommer fra alle samfunnsvitenskapelige disipliner.

Tyngdepunktet ligger på publikasjoner av fagartikler basert på originalt empirisk arbeid og/eller teoretisk analyse på høyt faglig nivå, men tidsskriftet formidler også forskningskommentarer, symposier samt debattinnlegg og bokomtaler.

Det er Institutt for Samfunnsforskning som eier TfS. Les mer om tidsskriftet på deres nettsider.