Sosiologi i dag

Et tidsskrift med mål om å åpne og styrke nye felt for sosiologisk analyse.

Sosiologi i dag er et vitenskapelig temanummerbasert tidsskrift. Tidsskriftet publiserer i hovedsak teoretiske og empiriske originalartikler, men også bokomtaler og lengre bokessays, faglige debattinnlegg og kommentarer. Sosiologi i dag har som målsetting å åpne og styrke nye felt for sosiologisk analyse og revitalisere etablerte felt. Hvert nummer bringer sammen tekster som belyser et tema fra ulike perspektiver, og vi etterstreber at artikler fra både etablerte og nye forskere skal være representert.Sosiologi i dag utkom første gang i 1970, er uavhengig og gis ut på Novus forlag med fire temanumre i året. Publiserer artikler å skandinaviske språk. Artikler fra ikke-skandinaviske bidragsytere kan publiseres på engelsk.

Redaksjonen i Sosiologi i dag:

Redaktører: May-Len Skilbrei (m.l.skilbrei@jus.uio.no) og Kari Stefansen (kari.stefansen@nova.hioa.no)

Øvrige redaksjonsmedlemmer: Selma Lyng, Silje Bringsrud Fekjær, Atle Wehn Hegnes, Torkild Hovde Lyngstad, Mette Løvgren, Arnfinn Haagensen Midtbøen, Julia Orupabo, Ingrid Smette og Ragnhild Sollund.