Oversikt over nordiske tidsskrift

Fra tidsskrifter om barn til sosialt arbeid. Her er den fullstendige oversikten over nordiske sosiologitidsskrift.

Nordisk Sosiologiforbund har utviklet en oversikt over alle nordiske tidsskrifter som publiserer sosiologiske forskningsartikler.

Siden oppdateres jevnlig, og finnes her.