Acta Sociologica

Nordisk tidsskrift som spesielt ønsker komparativ nordisk forskning velkommen.

Acta Sociologica er Nordisk Sosiologforenings offisielle tidsskrift. Det er et fagfellevurdert tidsskrift etablert i 1955, og utgitt av SAGE. Tidsskriftet publiserer forskningsartikler, bokanmeldelser og essays. Artikler som sammenligner nordiske land med hverandre, eller med andre land, er spesielt velkomne.

Tidsskriftet aksepterer artikler på opp mot 8.000 ord, og bokanmeldelser og debattinnlegg på maks 1.000 ord.

Les mer om tidskriftet på SAGEs hjemmesider.