Sexpress på scenekanten

Kunstnerisk karisma og oppfattelsen av erotikk som en skapende kraft muliggjør seksuell trakassering i teaterverdenen.

I artikkelen «Sexual harassment in the Norwegian theatre world» undersøker Bård Kleppe og Sigrid Røyseng hvorvidt og hvorfor skuespillere i større grad enn andre arbeidstakere blir utsatt for sexpress på jobben. Forfatterne benytter seg av en spørreskjemaundersøkelse med både skuespillere (fra teater og film/tv) og andre arbeidstakere i Norge. Samt dybdeintervjuer med norske skuespillere i teaterverdenen.

Målet med studien er å sammenligne skuespillere med andre yrkesgrupper med tanke på seksuell trakassering, i tillegg til at de åpne feltene i undersøkelsen og dybdeintervjuene gir forfatterne muligheten til å utforske hvordan trakasseringen muliggjøres og oppleves av informantene.

Kvinner mer utsatt enn menn

Resultatene viser at 45% av skuespillerne har opplevd en eller annen form for overtramp i løpet av de siste seks månedene, sammenlignet med 18% av de andre arbeidstakerne i undersøkelsen. Trakasseringen foregår både mellom skuespillerne og mellom regissør/kunstnerisk leder og skuespillerne. Kvinner opplever i større grad overtramp enn menn, og overtrampene knyttes i stor grad til rekrutteringsprosesser til roller. De blir sjelden rapportert videre av frykt for å miste jobber.

En form for karismatisk lederskap, hovedsakelig på ledernivå, er sentralt for å forstå teaterverdenen, hvor personer som innehar visse ”superkrefter” får mye makt

Karismatisk lederskap

Det er et hovedpoeng i artikkelen at en form for karismatisk lederskap, hovedsakelig på ledernivå, er sentralt for å forstå teaterverdenen, hvor personer som innehar visse ”superkrefter” får mye makt. Denne formen for ledelse kombinert med oppfattelsen av erotikk som en drivende kraft i det kreative arbeidet i teatret gjør det mulig å skape stor kunst, samtidig som det muliggjør overtramp.

vjam_275_415

Artikkelen Sexual harassment in the Norwegian theatre world av Bård Kleppe og Sigrid Røyseng kan leses i sin helhet i The Journal of Arts Management, Law, and Society nr. 5 (46).