Sosiolognytt

Sosiolognytt var Norsk Sosiologforenings medlemsblad frem til 2016, men er nå avviklet. Norsk sosiologisk tidsskrift er arvtageren.