Sosiologisk tidsskrift

  • Sosiologisk tidsskrift publiserte fagfellevurderte artikler basert på empirisk sosiologisk forskning samt teoretiske og metodologiske arbeider.
  • Tidsskriftet publiserte også anmeldelser av ny faglitteratur og var et forum for debatt og kommentar - først og fremst om faglige spørsmål, men også om forholdet mellom sosiologi og samfunn.
  • Sosiologisk tidsskrift ble utgitt av Universitetsforlaget, i samarbeid med sosiologi-instituttene ved de norske universitetene og Norsk sosiologforening.
  • I tillegg til sosiologer rettet tidsskriftet seg også mot forskere, lærere og studenter innen beslektete samfunnsvitenskapelige fag.
  • Siste årgang av Sosiologisk tidsskrift ble utgitt i 2016. Tidsskriftet er nå videreført sammen med Sosiologi i dag i det nye tidsskriftet Norsk sosiologisk tidsskrift.