Sosiologi i dag

  • Sosiologi i dag var et vitenskapelig tidsskrift innen sosiologifaget, og utgiver var Novus forlag.
  • Tidsskriftet utkom første gang i 1970, og var fullstendig uavhengig av institusjoner.
  • Tidsskriftet utkom i fire temanumre i året.
  • Sosiologi i dag publiserte i hovedsak originale vitenskapelige artikler, men også bokomtaler (og lengre bokessays), faglige debattinnlegg og kommentarer. Hvert nummer bragte sammen tekster som belyste et overordnet tema.
  • Redaksjonen etterstrebet at både etablerte og nye forskere skulle være representert blant forfatterne. Sosiologi i dag publiserte artikler på alle skandinaviske språk.
  • Siste årgang av Sosiologi i dag ble utgitt i 2016. Tidsskriftet er nå videreført sammen med Sosiologisk tidsskrift i det nye tidsskriftet Norsk sosiologisk tidsskrift.