Norsk sosiologisk tidsskrift

  • Norsk sosiologisk tidsskrift (Norwegian Journal of Sociology) ble etablert i 2016 som en videreføring av Sosiologisk tidsskrift og redaksjonen fra Sosiologi i dag, og utga sitt første nummer i februar 2017.
  • Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler, debatt-/kommentarartikler og bokanmeldelser innen fagfeltet sosiologi i seks utgaver per år – tre temanumre og tre åpne.
  • Tidsskriftet har som mål å være den ledende publiseringskanalen for norsk sosiologi og beslektede fag, samt å fremme faglig debatt og utvikling blant sosiologer.
  • Tidsskriftets målgrupper er forskere, lærere, studenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmenhet.
  • Norsk sosiologisk tidsskrift utgir hovedsakelig artikler på norsk, men er også åpent for artikler på dansk, engelsk, og svensk der forfatter ikke har norsk som sitt morsmål.
  • Tidsskriftet er eid av Styret i Norsk sosiologisk tidsskrift og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Norges forskningsråd og styrets medlemsinstitusjoner.