Den sosiologiske offentlighet

Universitetet i Tromsø

Tilbyr bachelor, master og phd-studier i sosiologi.

Universitetet i Tromsø ligger i Tromsø by. Foto: Wikipedia.

Studietilbud

Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging ved UiT Norges arktiske universitet tilbyr studier i sosiologi på bachelorgradsnivå, mastergradsnivå og som egen studieretning i mastergrad i lektorutdanning for trinn 8-13.

Det er også mulig å ta en ph.d.-utdanning i sosiologi ved instituttet.

Muligheter for fordypning

Ved instituttet er forskningen konsentrert rundt følgende områder: Medisin og velferd, kjønn og etnisitet, ulikhet, kultur, globalisering og arbeidsliv.

Studieliv

Som sosiologistudent kan man melde seg inn i Sosiologiforeningens Tromsøavdeling, som er en arena hvor sosiologer og sosiologistudenter kan møtes sosialt og faglig. I tillegg finner det en rekke andre studentforeninger ved UiT som er opprettet og som drives av studentene.

Forskning

Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging skal «med et blikk fra nord bidra med forskningsbasert kunnskap om samfunnsforhold og om samspillet mellom naturgrunnlag og samfunnsliv».

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk