Den sosiologiske offentlighet

Nord universitet

Tilbyr årsenhet i sosiologi, bachelor, master og phd-grader.

Studietilbud

Nord universitet er et resultat av sammenslåingen av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Universitetet har hovedsete i Bodø.

Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet tilbyr:

Undervisning i sosiologi på bachelor-nivå tilbys i Nord-Trøndelag i Levanger, Steinkjer og Bodø. Master- og PhD-utdanning tilbys  kun i Bodø.

Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) opprettet i 2005 et doktorgradsprogram i sosiologi, og har i dag 28 doktorgradsstudenter i løp. FSV har totalt i overkant av 1600 studenter på bachelor og masternivå, samt circa 100 ansatte. Undervisningen ved fakultetet er forskningsbasert. Ved FSV foregår det forskning både av tradisjonell disiplinær art og av tverrdisiplinær, tematisk art.

Muligheter for fordypning

Fakultetets forskning er gruppert i fire faggrupper: Historie, kultur og medier, (2) Velferd og sosiale relasjoner, (3) Internasjonale relasjoner, nordområder og miljø, og (4) Innovasjon og ledelse.

Studieliv

Inter er studentforeningen ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Inter arrangerer flere tradisjonsrike studentsosiale arrangementer hvert år, som for eksempel Nattfotballen, Halloweenfesten og Tapasaften. Foreningen avholder også dagsaktuelle og studierelevante temakvelder flere ganger i året.

I tillegg kan Inter yte økonomisk støtte til sosiale arrangementer som klassefester og lignende, samt være behjelpelig med leie av lokaler til slikt på campus. Inter jobber også langs den studentpolitiske linjen og er representert i høyere beslutningsorganer og utvalg, både ved fakultetet og hos Studentorganisasjonen i Bodø, blant annet i Studenttinget og Fakultetsstyret. Studentforeningen fungerer også som bindeledd mellom studenter og fakultetet. Norsk sosiologforening avdeling Nordland arrangerer også hver høst en bli-kjent-kveld for alle studenter og ansatte med sosiologisk tilknytning.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk