Den sosiologiske offentlighet

Universitetet i Agder

Tilbyr årsenhet, bachelor- og mastergradsstudie i sosiologi, i tillegg til phd-grader.

Studietilbud

Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder tilbyr årsenhet, bachelor– og mastergrad i sosiologi, i tillegg til phd-grader.

Bachelorgraden kan kombineres med  60 studiepoeng valgfrie fag, enten i form av andre årsstudier eller kombinasjoner av emner som velges fra andre studier ved UiA. Årsstudier/emner fra andre utdannningssteder kan søkes godkjent som «breddefag». Breddefag er plassert i 3. og 4. semester. Det er også mulighet for å legge inn utenlandsopphold i løpet av studiene.

Etter bachelor kan du bygge på med en mastergrad i sosiologi, og eventuelt også ph.d. i sosiologi (se utlysninger).

Muligheter for fordypning

Forskningen ved instituttet er organisert rundt kjerneområder som oppvekst, utdanning, ulikhet, velferd og velferdstjenester, og det er et utstrakt forskningssamarbeid mellom sosiologi og sosialt arbeid. Kjerneområdene gir muligheter for fordypning og veiledning for studenter på disse områdene, men det er også muligheter for andre fordypninger (se nærmere informasjon om ansatte ved instituttet).

Studieliv

Man kan bli medlem av studentforeningen Prosperitas, som er felles for studentene på sosiologi og sosialt arbeid. Det holdes også månedlige faglunsjer for sosiologene.

Sosiologforeningen har også et samarbeid med Cinemateket i Kristiansand om sosiologi-film og tilhørende foredrag/innledning hvert semester.

 

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk