Den sosiologiske offentlighet

NTNU

Tilbyr årsenhet i sosiologi, bachelor, master og phd-grader.

Studietilbud

Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU tilbyr årsstudium og bachelorgrad i sosiologi, med mulighet til fordypninger i andre emner. Bachelorstudiets oppbygging er obligatoriske emner, samt et breddeår hvor studentene fritt velger emner på til sammen 60 studiepoeng. Etter bachelorgraden kan man gå videre med en mastergrad i sosiologi.

Som student ved NTNU kan du også velge å ta deler av utdanningen i utlandet, gjennom utvekslingsavtaler med høyskoler og universiteter over hele verden. Studieoppholdet i utlandet kan utgjøre en integrert del av bachelor- eller mastergraden.

Mulighet for fordypning

Faglige hovedfordypninger innenfor sosiologi ved ISS er kvantitativ og kvalitativ metode, kultur- og mediesosiologi, arbeids- og organisasjonssosiologi, og sosial ulikhet, familie og velferd.

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid med andre forskningsmiljøer styrker den tematiske bredden: I tillegg til hovedretningene er de viktigste forskningstemaene ved ISS idrettssosiologi, organisasjonsteori, risiko, sosiologisk teori, familie og barndom, IKT i offentlig sektor, urbansosiologi, ruralsosiologi, teknologi og samfunn, helse- og velferdspolitikk og utdanningssosiologi.

Studiemiljø

Studentrådet SVT ivaretas studentdemokratiet for sosiologistudenter ved NTNU. Linjeforeningen til sosiologi kalles Socius Extremus. Studentforeningen arrangerer ulike typer arrangement og sosiale treff et par ganger i måneden, turer både innenlands og utenlands, eksamensfester og julebord.

Socus Extremus samarbeider med Trøndersosiologene, som arrangerer sosiologifestival i Trondheim hver høst. Trøndersosiologene arrangerer i tillegg debatter, sosiologisk filmkveld, sosiologiquiz og faglunsjer på Sosiologisk poliklinikk.

Studenter ved NTNU har også en rekke andre studentforeningstilbud å delta i – alt fra idrettsforeninger og korps til politiske organisasjoner, til å være med i Samfundet eller arrangere UKA – Norges største kulturfestival.

Forskning

Institutt for sosiologi og statsvitenskap har en rekke forskergrupper, blant annet om sosiologisk teori. I strategien frem mot 2020 er det følgende temaer som satses på innen den sosiologiske forskningen:

Sosiologi

Idrettsvitenskap

 

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk