Den sosiologiske offentlighet

Københavns universitet (KU)

Tilbyr bachelor, master og phd-program.

Studier

Sociologisk institut tilbyr tre sosiologiutdanninger:

Forskning

Ved Sociologisk Institut forskes det på sivilsamfunn, velferd, ulikhet og sosial mobilitet,i tillegg til organisasjons- og kunnskapssosiologi. Instituttet har også et såkalt exellenceområde i studier av den danske velferdsstatens bærekraft i møte med migrasjon og demografiske endringer.

Københavns universitet ligger på flere steder rundt omkring i København. Avbildet er hovedbygningen på Frues Plads i Indre By.
FOTO: Mik Hartwell.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk