Den sosiologiske offentlighet

Gjør det, gjør det, gjennomfør det!

Eksamen er mer enn bare en karakter

Som sosiologistudent på andreåret, har jeg begynt å lære sosiologiens evne til å forklare omgivelsene våre på en objektiv måte. Hvordan en sosiolog kan se på et nabolag og bruke vidt forskjellige teorier til å forklare det. Teoriene har ulike perspektiver, og forklarer ofte styrker eller svakheter, eller likheter sammenlignet med tidligere teorier.

Jeg har lært at samfunnsvitenskap er akkumulerende ved at hele tiden dannes ny kunnskap. Blant annet har jeg fått et innblikk i hvordan vårt tidsbegrep har forandret seg i takt med utviklingen av samfunnet. Hvordan vi har gått fra en tidsopplevelse der skillet mellom jobb og fritid så å si var ikkeeksisterende – ved de tidligste grupperingene av mennesker der man jobbet for overlevelse – til et samfunn hvor tid er synonymt med kapital.

Jeg har lært mye, men det er også mye som gjenstår å lære, noe som kan føles overveldende når eksamen nærmer seg med stormskritt. Mine tips er å redusere aktiviteter som ikke er faglig relatert, og ta deg tid til å produsere tekster og snakke med folk om sosiologi. I tillegg må du gi deg selv tid til å puste, gi deg selv tid til å være ute og gi deg selv tid til mennesker som er viktige for deg. Vi som studenter skal akkumulere ny kunnskap og står i en unik, men veldig lik situasjon. Alle er i en forandringsprosess, både faglig og personlig. Forandringsprosesser krever mye energi – sov, spis og vær aktiv.

Erkjenn for deg selv alt du har lært. Tenk på hvordan språket ditt har utviklet seg. En medstudent sa til meg «Når man tenker over det, så er man egentlig ordforrådet sitt». Tenk på hvordan evnen din til å bruke nye begreper og teorier har utviklet seg hittil. Mest sannsynlig så har du ikke nådd alle målene dine. Kanskje du har festa, spilt CS og sett på netflix når du egentlig burde ha lest. Jeg skjønner at det føles litt kjipt å ha «kastet bort tid», men nå gjelder det å se fremover. Gjør deg selv en tjeneste nå opp mot eksamen og tenk mindre på prestasjonen, fokuser heller på å gjennomføre eksamen.

Denne eksamenen skal være en mulighet for faglig utfoldelse, uavhengig av faglig forståelse. Dette gjelder også for de studentene som har lest alt pensum, gjort alle oppgavene, vært på alle forelesninger og så videre. Dine prestasjoner er kun relevante akkurat nå, kunnskapen er med deg resten av livet. Det er en god mulighet til å kunne føle på en stolthet for at du gjennomførte noe vanskelig, og at du gav deg selv en mulighet til å vokse både faglig og personlig.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk