Den sosiologiske offentlighet

Øystein Evensen – daglig leder

Øystein Evensen har skapt sin egen arbeidsplass ved å starte egen konsulentbedrift sammen med studiekamerat.

Øystein

Øystein Evensen er daglig leder av Comte Bureau AS, et konsulentbyrå som han selv var med å starte opp på pauserommet på Blindern.

– Hva jobber du med?

– Jeg er daglig leder og en av partnere i et selskap som heter Comte Bureau AS. Vi er et tverrfaglig konsulentbyrå som fyller dagene med å designe tjenester for offentlige og private virksomheter. Vi jobber med prosjekter som strekker seg fra å utvikle mer demensvennlige hjemmetjenester til å planlegge hvordan menneskelig behov tas med i designet av skolegårder, legevakter og hoteller.

 

– Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

– Mitt hovedansvar er den daglige driften av selskapet. Jeg holder i budsjetter, kundemøter, tilbudsskriving og andre ting som må fikses. Vi er fremdeles relativt små, så jeg er også involvert i praktisk gjennomføring av prosjekter. Det er ikke helt uvanlig at en arbeidsdag kan variere fra å jobbe med lønnsutbetalinger og kundemøter, til å intervjue NAV-brukere i Groruddalen.

 

– Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

– Jeg kommer vanligvis på jobb et sted mellom 8 og 9. Når alle er på plass gjennomfører vi en rask gjennomgang av dagens aktiviteter. Deretter bærer det vanligvis ut i diverse møter og prosjektaktiviteter. Det kan bety å sitte i workshoprommet med kolleger og utvikle konsepter og strategier, eller være ute i felten med kunder. Jeg går hjem når jeg ferdig med det som skal gjøres. Ofte er det noen timer etter ordinær arbeidstid for norske arbeidstakere.

 

– Visste du hva du hadde lyst til å jobbe med da du studerte sosiologi?

– Nei, i grunn ikke. Det varierte litt fra uke til uke tror jeg. Uten at det bekymret meg nevneverdig. Mot slutten av studiene tror jeg at jeg klarte å overbevise meg selv om at jeg skulle bli forsker.

 

– Hvordan fikk du jobben du har nå, og hvilke egenskaper og kvalifikasjoner avgjorde?

– Jeg startet Comte sammen med Erlend Nyhammer, som jeg studerte sosiologi sammen med på Blindern. Selskapet ble registrert da vi var masterstudenter (faktisk på pauserommet). Vi jobbet begge i 1 års tid med forskning og utredning før vi sa opp jobbene våre og gikk inn 100 prosent. Så jeg fikk på en måte jobben ved at jeg laga den sammen med en kamerat. Hvilke egenskaper og kvalifikasjoner som avgjorde at vi fikk det til er jeg litt usikker på. Både Nyhammer og jeg er vel litt over gjennomsnittlige stae og utholdende, og hadde litt flaks – det tror jeg var viktig i oppstarten.

 

– Var noe av det du lærte på sosiologiutdanningen avgjørende for at du fikk jobben?

– Her bør jeg sikkert svare entusiastisk at den sosiologiske fantasien var avgjørende for at selskapet kom seg opp på beina. Men, helt ærlig, så var nok ikke sosiologiutdanningen spesielt utslagsgivende for at vi klarte å få selskapet opp på beina. Det er mye bra å si om sosiologiutdanningen, men spesielt praktisk rettet mot arbeidslivet utenfor akademia, eller start-up aktiviteter, opplevde jeg den derimot ikke som.

 

– Bruker du sosiologiutdanningen din på jobb?

– Ja, det gjør jeg daglig. Prosjektmodellen vår, og selve forståelsen av menneskers handling og samhandling, er i stor grad basert på en sosiologisk innfallsvinkel.

I tillegg er metodeutdanningen gull verdt. Jeg føler jeg bruker sosiologien mer enn hva jeg gjorde da jeg jobbet som «forskersosiolog» etter studiene. Så, sosiologiutdanningen var til liten hjelp for å starte opp selskapet, men den står helt sentralt i måten vi jobber på i det daglige.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk