Den sosiologiske offentlighet

Elisabeth Holmberg – forlagsredaktør

Deltidsjobber ved siden av studiene gav Elisabeth Holmberg inspirasjon for hennes videre arbeid. Som redaktør innen samfunnsvitenskap får hun kombinert både sosiologi og interessen for bokbransjen.

ElisabethHolmberg

foto: Sveinung Bråthen

En jobb ved siden av studiene kan være både nyttig og nødvendig, og for Elisabeth Holmberg vekket det en interesse som hun valgt å følge som utdannet sosiolog.

I tillegg til pensumlesingen jobbet Elisabeth hos Tanum, og som blant annet markedssekretær, redaksjonskonsulent, redaksjonssekretær i forlag. I dag er hun ansatt ved Cappelen Damm Akademisk.

TEKST: Silje Kathrine Høyland

Hva jobber du med?

Jeg er forlagsredaktør i Cappelen Damm Akademisk, med ansvar for utgivelser innen samfunnsvitenskapelige fag.

Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

Som redaktør jobber man med alle prosessene fra initiering av et mulig bokprosjekt frem til ferdig bok. Arbeidsoppgavene er derfor varierende ut fra hvor i et prosjekt man er. Det er først analysefasen, hvor man vurderer hvorvidt et prosjekt er verdt å satse på eller ikke. Hvis ja, kontaktes de fagpersonene vi tenker er de rette for å skrive en slik bok. Vi får også tilsendt mange prosjekter, de vurderes ut fra de samme kriteriene som de vi initierer selv; studentgrunnlag, konkurrerende bøker på emnet, kurstilfang og videre. Videre er det skrivefasen for forfattere. Her er vår rolle å være støttende og motivere forfatteren videre, samt å gi konstruktiv tilbakemelding på teksten. Her varierer det mye, alt ut fra hvor erfaren forfatteren er fra før, eller om vi har tenkt at boken skal skrives i en bestemt retning. Det er en dialog mellom forfatter og redaktør i hele skriveprosessen, som også er den fasen som tar lengst tid i bokprosjekter. Videre sendes manuset til fagkonsulent for faglig kvalitetssikring. Dette er viktig for å kunne kvalitetssikre våre bøker. Siden følger en produksjonsfase med manusvasking, korrektur, ombrekking og til slutt trykking av ferdig bok. Underveis i denne prosessen foregår det samtidig et markedsarbeid, som gjerne er et samarbeid mellom markedsansvarlig redaktør. Men forfatter blir også involvert her.

Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

Som det fremkommer ut fra arbeidsoppgavene mine – ganske variert. En redaktør har gjerne 8 – 14 prosjekter på gang samtidig, alle i ulike faser. Så det gjelder å holde tungen rett i munnen, og vite hvor hvert prosjekt er til enhver tid. Som redaktør er man jo først og fremst en prosjektleder. Derfor kan en vanlig dag se slik ut: lese manusutkast fra forfatter og gi tilbakemelding, avtale med språkvasker for et annet prosjekt, ha kontraktsmøte med ny forfatter, avtale med omslagsdesigner for bok som skal ut om et halvt år, lese og svare på mail (alltid mye mailer), gå på redaksjonsmøte, sende manus som skal utgis om to måneder til ombrekking.

Visste du hva du hadde lyst til å jobbe med da du studerte sosiologi?

Jeg jobbet noen år på Tanum bokhandel ved siden av studier. Jeg hadde alltid lest mye og denne jobben var perfekt for meg. Da startet tanken om at bokbransjen kanskje var noe for meg, selv om jeg ville bli sosiolog. Underveis i studiene fikk jeg jobb i forlag som markedssekretær, redaksjonskonsulent, redaksjonssekretær med mer. Dette gav mersmak, og jeg tenkte tidlig at drømmejobben måtte være å bli redaktør innenfor samfunnsfag. En jobb hvor jeg kunne kombinere både faget mitt og det å jobbe i bokbransjen!

Det var nok en kombinasjon av min arbeidserfaring både fra forlag og BI, samt min utdannelse som sosiolog som bidro til at jeg fikk den jobben jeg har i dag.

Elisabeth Holmberg

Hvordan fikk du jobben du har nå, og hvilke egenskaper og kvalifikasjoner avgjorde?

Det var ikke slik at jeg gikk rett fra studier og inn i jobben som redaktør. Jeg jobbet som sagt flere år i forlag ved siden av studiene, både som frilanser og i diverse deltidsstillinger. Etter studiene fortsatte jeg i vikariat som markedskonsulent for blant annet samfunnsvitenskapelige fag i Gyldendal Akademisk. Men det er ikke ofte ledige jobber i forlag, så jeg søkte meg ut, og fikk en svært spennende jobb som rådgiver på Handelshøyskolen BI, hvor en av oppgave var å kvalitetssikre pensum. Det var nok en kombinasjon av min arbeidserfaring både fra forlag og BI, samt min utdannelse som sosiolog som bidro til at jeg fikk den jobben jeg har i dag. Det er for så vidt en forutsetning at du har master hvis du skal bli ansatt som redaktør innen akademiske fag.

Var noe av det du lærte på sosiologiutdanningen avgjørende for at du fikk jobben?

Jeg tror mest det var kombinasjonen av erfaring og fag som spilte inn. Men uten sosiologiutdanningen ville jeg ikke fått denne jobben!

Bruker du sosiologiutdanningen din på jobb?

Ja, hver dag! Jeg er jo redaktør for flere bøker innenfor soisiologi, og mange av forfatterne jeg jobber med er sosiologer. Det at jeg har den faglige bakgrunnen gir meg en trygghet i diskusjonen rundt manus.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk