Den sosiologiske offentlighet

Bjørnar Moxnes – partileder

Bjørnar Moxnes vurderte doktorgrad, men mente han passet bedre som partileder i Rødt.
 TEKST: Anne Bøe

– Hva jobber du med?

– Jeg jobber som partileder i Rødt. I tillegg er jeg medlem av bystyret i Oslo, men det er et tillitsverv jeg har ved siden av jobben min.

‪- Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

– Jobben min er lede partiet, og fremme partiets politikk i offentligheten.

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, har en mastergrad i sosiologi.

Foto: Jørn Knutsen

‪- Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

– De fleste arbeidsdagene starter med morgenmøte på kontoret, som inkluderer gjennomgang av nyhetsbildet, der vi finner ut om det er noen aktuelle saker som bør følges opp. Ofte er det møter i løpet av dagen med organisasjoner og foreninger som ønsker å diskutere sine hovedsaker med oss, og en god del pressearbeid, som intervjuer og bakgrunnssamtaler og lignende. I tillegg er det organisatoriske og administrative oppgaver som ligger til jobben.

– ‪Visste du hva du hadde lyst til å jobbe med mens du studerte sosiologi?

– Jeg har vært engasjert i politikk lenge, så det var vel ikke helt utenkelig at jeg kom til jobbe med noe på dette feltet. En stund vurderte jeg også om jeg skulle søke på doktorgrad, men fant ut i løpet av arbeidet med masteroppgaven at mitt komparative fortrinn ikke ligger i bruk av SPSS.

– ‪Hvordan fikk du jobben du har nå?

– Jeg stilte meg til disposisjon for partiet, som man sier.

– ‪Og hvilke egenskaper/kvalifikasjoner tror du gjorde at du fikk jobben?

– Lang og tro tjeneste.

Som partileder i Rødt er Bjørnar Moxnes stadig i debatt om «forskjells-Norge». Her får han stadig vekk bruk for kunnskaper fra sosiologistudiet.

Foto: Jørn Knutsen

‪- Var noe av det du lærte på sosiologi-utdanningen avgjørende for at du fikk jobben?

– Nei, det tror jeg nok ikke. Partiene vurderer i liten grad kandidater til ledende verv ut fra hvilken type utdannelse man har.

‪- Får du brukt sosiologiutdanningen i jobben din?

– Det gjør jeg, blant annet i diskusjonene som nå pågår om forskjells-Norge – her fins det masse relevant forskning fra sosiologien.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk