Den sosiologiske offentlighet

Bård Vegar Solhjell – nestleder i SV

Sosiologien ga Bård Vegar Solhjell en nyttig allmennutdannelse innen politikken.

TEKST: Thomas Torjussen

– Hva jobber du med?

– Jeg er nestleder i SV og stortingsrepresentant fra Akershus

– Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

– Jeg er folkevalgt og sitter i en komite på stortinget. Alle stortingsrepresentantene er fordelt på fagkomiteer, mens jeg sitter i utenrikskomiteen. Jeg har en veldig stor frihet i jobben, men noen faste oppgaver. Jeg jobber med saker i fylket mitt, samtidig som jeg er parlamentarisk nestleder, og nestleder i SV.  Samtidig holder jeg foredrag, deltar i debatter, drar på besøk til bedrifter, skoler og sykehus samt gjør en del intervjuer.

– Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

– En vanlig dag kan bestå av møter, intervjuer, en tale eller to, kanskje en debatt samt et besøk på en bedrift eller flere.

– Visste du hva du hadde lyst til å jobbe med mens du studerte sosiologi?

– Jeg tok sosiologi som første fag på universitetet, og jeg var generelt samfunnsinteressert. Sosiologi gir en god inngang til å forstå samfunn. Egentlig synes jeg at sosiologi er grunnleggende allmennkunnskap, spesielt hvordan vi mennesker samspiller og speiler oss med hverandre. Det gir et bilde, både av oss selv og samfunnet som er veldig nyttig. Det er verker innen sosiologi jeg synes er viktige og relevante som «Protestantismens fremvekst og kapitalismens ånd» av Max Weber, som utgjør en meningsfull og spennende historisk teori. I tillegg er Knut Lysgaards «Arbeiderkollektivet» viktig for den har allmenn verdi i sitt innhold og viser hvordan ting var før.

Bård Vegar Solhjell mener sosiologien har fungert som en god allmennutdannelse innen politikken.

– Hvordan fikk du stillingen du har nå?

– Jeg ble nominert av mitt parti og valgt av folket.  Jeg vil anta at jeg ble valgt fordi mange synes SV står for verdier de er enige i, og at jeg er en god representant for disse verdiene.

– På hvilken måte får du brukt sosiologiutdanningen i jobben din?

– Sosiologi funker som en god allmennutdannelse innen politikken og gir en god innsikt i menneskelig relasjon. Når jeg besøker blant annet skoler og sykehus må jeg jo lære om dem og hvilke problemer de møter. I tillegg har jeg nytte av metoden man lærer om i sosiologi, spesielt når det gjelder å forstå undersøkelser og lignende.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk