Den sosiologiske offentlighet

Anne Flagstad – HR direktør

- Her er en utfordring til de sosiologiske instituttene: Meld dere på og ta en aktiv rolle i utviklingen av de nye tverrfaglige fagområdene og utdanningene som samfunnet trenger mere av - sosiologien fortjener det.

Hvorfor valgte du sosiologi?

Begynte på jus etter videregående, men sluttet da det ble for lite rom for «fri kritisk tenkning». Hadde hatt sosiologi på videregående og likte særlig godt arbeidssosiologien. Skiftet derfor fra jus til sosiologi.

 

Hva jobber du med i dag? 

I dag er jeg HR Direktør i Telenor Norge og har dermed ansvar for arbeidsgiverpolitikk, omstilling, administrative prosesser, HMS, organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling for 3400 medarbeidere. I tillegg er jeg så heldig å få være «spillende trener» for et flott lag med 30 veldig kompetente HR-spesialister.

 

Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

Møter: Ledermøter, fagmøter, styremøter, allmøter, møter med tillitsvalgte, medarbeidere og samarbeidspartnere. Nå under Korona er alle møter digitale og det begynner jeg å bli lei av. Samtidig har det gått overraskende bra gjennom Pandemien synes jeg.

Anne Flagstad

Anne Flagstad (f. 1965) har tatt Cand. Sociol med spesialisering i organisasjonssosiologi ved Universitetet i Oslo,
og en doktorgrad i Strategi og Organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

For å passe på at jeg også får utviklet meg faglig benytter jeg fast 1 time på torsdager som ukas faste Læringstime. Alle i Telenor Norge har satt at av denne tiden på torsdager til selvstudium ved hjelp av diverse online-kurs, alene eller med kollegaer, på temaer som relevante for sin jobb.

 

Hva er sosiologi for deg? 

Sosiologi gir meg verktøy til å forstå og analysere hvordan organisasjoner som et sosialt system dannes, fungerer og videreutvikles, og særlig hvordan relasjoner internt og mellom sosiale grupper oppstår og endres i en bedrift, i ett team, mellom kolleger, mellom leder og medarbeider osv.

 

Var det noen spesielle felt innenfor sosiologien som vekket din interesse?

Med arbeidssosiologien og særlig Sverre Lysgaards klassiker «Arbeiderkollektivet» gikk det opp et lys for meg i forhold til å se sosiologiens anvendelse i et praktisk felt som interesserte meg, nemlig hvordan organisasjoner fungerer og endrer seg. Jeg skrev hovedfagsoppgave om styrets rolle i norske internasjonale bedrifter og tok deretter doktorgrad i Strategi og Organisasjon på Handelshøyskolen BI.

 

Hvordan bruker du sosiologen i arbeidet ditt ? 

Min jobb er å analysere og forsøke å endre små og store sosiale systemer og ulike kulturer og sub-kulturer i en bedrift. Til det benytter jeg daglig flere av de gode gamle klassiske sosiologiske tilnærmingene som f.eks. makt og avmakt, modell-makt, sosialisering og institusjonalisering. På HR-området opplever vi en økende dominans av Organisasjonspsykologer og det både overrasker og ergrer meg litt at ikke sosiologer kommer sterkere på banen her fordi den sosiologiske «verktøykassen» etter min erfaring er minst like sterk som psykologenes verktøykassen, fordi sosiologien er sterk på system/gruppenivå-analyser.  Andre aktuelle nye fagområder der sosiologien både bør og kan ha en mye tydeligere rolle er innenfor tjenesteutvikling, tech-antropologi og AI. Så her er en utfordring til de sosiologiske instituttene: Meld dere på og ta en aktiv rolle i utviklingen av de nye tverrfaglige fagområdene og utdanningene som samfunnet trenger mere av – sosiologien fortjener det.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk