Den sosiologiske offentlighet

Alexander Zlatanos Ibsen – politisk rådgiver

Hvem sa at sosiologer kun er å finne på venstresiden i politikken? Alexander Zlatanos Ibsen bruker sin sosiologiske fantasi som rådgiver for Høyres stortingsgruppe.

Alexander Zlatanos Ibsen er master i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og phd fra The University of Arizona. Han jobber som politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe.

Jobben hans går ut på å bistå de folkevalgte, både politisk og praktisk.

TEKST: Anne Ingeborg Johnsen Bøe

– Hva jobber du med?

– Jeg er politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe, nærmere bestemt for Familie- og kulturkomiteen. Det betyr at mine politiske fagområder omfatter alt fra kulturpolitikk, familiepolitikk og barnevern, til spill, idrett og forbrukerspørsmål.

– Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

– Den viktigste oppgaven er å holde meg oppdatert på politikkområdene, og nyhetsbildet på mine fagfelt til enhver tid. Med dette som utgangspunkt skal jeg bistå de folkevalgte i deres arbeid. Men jobben omfatter også en god del praktisk hjelp, slik som arbeid med innstillinger, møteplanlegging og koordinering med eksterne aktører.

 – Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

– Arbeidsdagen starter hjemme med morgennyhetene på radioen mens jeg forsøker å få næring inn i to små gutter. Deretter er det kontortid og møtevirksomhet utover dagen. Det er ikke uvanlig at det blir en tur tilbake på kontoret for å få dagen i havn på kvelden. Utover dette er det litt vanskelig å beskrive en vanlig arbeidsdag, siden møtevirksomheten varierer enormt. Men en del er satt opp fast. Kalenderen er en god venn, og skysystemer som gjør at man kan endre den fra hvor som helst.

En god stund var jeg sikker på at jeg skulle bli akademiker, men etter hvert visste jeg ikke om jeg tenkte dette fordi jeg ville, eller fordi jeg hadde studert så lenge at jeg ikke kjente til noe annet.

Alexander Zlatanos Ibsen.

– Visste du hva du hadde lyst til å jobbe med mens du studerte sosiologi?

– Egentlig ikke. En god stund var jeg sikker på at jeg skulle bli akademiker, men etter hvert visste jeg ikke om jeg tenkte dette fordi jeg ville, eller fordi jeg hadde studert så lenge at jeg ikke kjente til noe annet. Etter tolv års studier, på Universitetet i Oslo og ved The University of Arizona, var det for min del helt OK å gjøre noe annet.

– Hvordan fikk du jobben du har nå? Og hvilke egenskaper og kvalifikasjoner tror du gjorde at du fikk jobben?

– Utdannelsesbakgrunnen var viktig, men det var nok tungtveiende at jeg alltid hadde påtatt meg en rekke andre verv ved siden av, slik som engasjement i Minerva, Det Norske Wagnerselskap og hadde skrevet to bøker.

Jeg lar intet politisk spørsmål fare forbi uten at det har vært en spinn innom min sosiologiske fantasi.

Alexander Zlatanos Ibsen.

– Var noe av det du lærte på sosiologi-utdanningen avgjørende for at du fikk jobben?

– På sett og vis har jeg lært alt av betydning fra sosiologiutdannelsen min. Med det forsøker jeg å si at dette kom til uttrykk i søknaden min, på jobbintervjuet og i artikler jeg har skrevet som ble konsultert av gruppen som ansatte meg.

– Får du brukt sosiologiutdanningen i jobben din?

– Den bruker jeg hele tiden, og jeg er sikker på at dette merkes av de jeg jobber med. Jeg lar intet politisk spørsmål fare forbi uten at det har vært en spinn innom min sosiologiske fantasi. Sosiologi for meg er å tenke på sosiale mekanismer i alle spørsmål, og årvåkenhet overfor gruppedynamikker som berøres når det skjer endringer i samfunnet. Det er fint med vilje og detaljkunnskap, men evnen til å løfte blikket og reflektere over årsak og virkning er uvurderlig for å gi gode politiske råd.​

 

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk