Universitetet i Turku (Åbo)

Tilbyr bachelor og masterprogram i samfunnsvitenskap, i tillegg til forskerutdanning.

Studier

Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr bachelor og mastergrad i samfunnsvitenskap. Undervisningsspråket er finsk.

I tillegg tilbys det doktorgradsutdanning.

Forskning

Den sosiologiske forskningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er delt inn i syv hovedområder: familiesosiologi, multikulturalisme, politisk sosiologi, bostedssosiologi, sosial ulikhet, sosialteori og velferdsforskning.

Universitetet i Turku (Åbo) er Finlands nest største universitet, plassert i havnebyen Turku/Åbo.