Universitetet i Stavanger

Tilbyr årsenhet i sosiologi, bachelor og phd-grader.

Studietilbud

Ved Universitetet i Stavanger kan du ta en årsenhet i sosiologi og bachelorstudium i sosiologi. Etter bachelor kan du bygge på med blant annet master i samfunnssikkerhet eller master i endringsledelse.

For studenter som vil gå videre og ta en doktorgrad, tilbyr universitetet doktorgrad i sosiologi, sosialt arbeid, kultur og samfunn, i risikostyring og samfunnssikkerhet og i endringsledelse.

Muligheter for fordypning

Instituttet har fordypninger innen personalledelse, samfunnssikkerhet i tillegg til en fritt sammensatt fordypningspakke.

Studieliv

Sosiologistudentene har et aktivt programutvalg for studenter, og studenter fra dette studiet pleier også ofte ellers å være representert i råd og utvalg ved Universitetet i Stavanger. Det er en rekke ulike aktuelle fritidstilbud, flere av dem knyttet til Studentenes hus og Folken.

Forskning

Forskningen ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag handler blant annet om organisasjoner og ledelse, kjønn og samfunnsikkerhet. Ved instituttet ligger det to forskningssentre:

Universitetet i Stavanger er Norges femte universitet, og har cirka 10 000 studenter.