Universitetet på Island

Tilbyr årsenhet, bachelorgrad, mastergrad og phd.

Studier

Fakultetet for samfunn- og humanistiske fag tilbyr islandsspråklig årsenhet, treårig bachelorgrad og et engelskspråklig, toårig masterprogram i sosiologi (120 ECTS).

Undervisningen er på islandsk, mens pensumlitteraturen er på engelsk og hovedsakelig dansk og de skandinaviske språkene.

Forskning

Forskningen ved Fakultet for samfunn- og humanistiske fag ved Universitetet på Island er inndelt etter ulike skoler. Se listen over forskningssentre.

 

Universitetet på Island ligger i Reykjavik og har cirka 14 000 studenter.