Universitetet i Tampere

Finlands fjerde største universitet tilbyr phd-utdanning. Forskningen dreier seg rundt å tilby løsninger på sosiale problemer.

Studier

Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet tilbyr doktorgradsprogram i sosiologi, med en varighet på fire år (240 ECTS).

Forskning

Forskningen på fakultetet er sentrert rundt forholdet mellom helse og samfunn. Forskningsområdene inkluderer følgende temaer (relevante forskergrupper i parentes):

  • Kjønn og kropp
  • Migrasjon og
  • Barndom, oppvekst og familieforskning (PERLA)
  • Arbeidsliv og helse (WRC)
  • Velferdstjenester
  • Politikk og styring (TaSTI)
  • Vitenskap, teknologi og innovasjon (TaSTI)
  • Vold, konlifkt og fredsstudier (TAPRI)
  • Sosialteori
  • Sosialhistorie (CoETrivium)

Tampere er den nest største byen i Finland, og Universitetet i Tampere det fjerde største i landet.