Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Tilbyr årsenhet, bachelor i sosiologi.

Studietilbud

Ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) kan du ta

Fagmiljøet i sosiologi har høy formell kompetanse og er kjent for å ha en tett og god oppfølging av studentene.

Mulighet for fordypning

Faglige fordypninger innenfor sosiologi og tverrfaglig samfunnsvitenskap ved USN er i tillegg til vitenskapsteori, kvantitativ og kvalitativ metode: arbeid, utdanning og velferdspolitikk, marginalisering, økonomisk sosiologi, mediesosiologi, kultur og makt, globalisering og innovasjon, tillit og sosiale nettverk, velferdsstatens utvikling og utfordringer.

Forskningsmiljøet er tematiske bredt. I tillegg til hovedretningene er de viktigste forskningstemaene sosial ulikhet i helse, velferdspolitikk og utdanningssosiologi, kultursosiologi, økonomisk sosiologi, politisk kommunikasjon og samtidsdiagnoser.

Utenlandsopphold

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr studie- eller praksisopphold i utlandet både på bachelor- og master nivå.

Studentliv

Studentlivet er mer enn bare bøker. På USN Campus Vestfold er alt samlet på ett sted, både det faglige og mye av det sosiale.

Studentsamskipnaden driver et treningssenter ved Campus Vestfold og tilbyr et komplett treningstilbud for studenter ved USN. Aktivitetsbygget har moderne styrkerom, klatrevegg, svømmehall og gymsal. Vi tilbyr ulike gruppetimer i sal og på sykkel.

Les mer på Vestfold Studentsamfunns nettsider, og få oppdateringer via deres Facebook-side: Vestfold Studentsamfunn.

Nærmeste nabo til campus er studentboliger, hvor 160 nye boliger sto klare høsten
2018.

Kontaktperson

Kontakt gjerne Guro Gjein Olborg (Guro.Olborg@usn.no, tlf +47 31 00 85 72) for mer
informasjon om sosiologistudiene ved Universitetet i Sørøst-Norge.