Universitetet i Jyväskylä

Tilbyr licentia- og doktorgradsprogram. Forskningen er tverrfaglig og fokuserer på ulike former for transformasjoner: sosiale, politiske og kulturelle. Filosofer og sosiologer jobber på samme institutt.

Studier

Universitetet tilbyr licentia og phd-program i sosiologi. Licentia utgjør 120 ECT, to til tre år med forskning. Licentia-graden er en forutsetning for å oppnå phd-graden.

Instituttet for samfunnsvitenskap og filosofi tilbyr kurs på engelsk.

Forskning

Instituttet er særs tverrfaglig og består blant annet av filosofer, sosiologer, statsvitere, kjønnsforskere. Det overordnede temaet for forskningen er transformasjoner av ulik art. På nettsiden til instituttet finnes en oversikt over forskergruppene.

 

 

Universitetet i Jyväskylä ligger i den vestlige delen av Finland og er det nest største universitetet i med sine 15 000 studenter.