Universitetet i Helsingfors

Tilbyr kandidatprogram i sosiologi, og kandidat- og magistergrad i samfunnsvitenskap.

Studier

Institutt for statsvitenskap tilbyr treåirg politices kandidatprogram i sosiolologikandidaprogram og tilhørende magistergrad i samfunnsvitenskap med sosiologi som et av emnene. Undervisningsspråket er hovedsakelig finsk, med noen emner på svensk og engelsk.

I tillegg tilbys det phd-utdanning i samfunnsvitenskap.

Evaluering

Evalueringsrapport om phd-utdanningen og forskningen ved Universitetet i Helsingfors 2005-2010

Evalueringsrapport om forskningen ved Universitetet i Helsingfors 2005

Evalueringsrapport om forskningen ved Universitetet i Helsingfors 1999

Universitetet i Helsingfors er Finlands eldste og største, med elleve fakulteter og cirka 35 000 studenter. Nåløyet for å komme inn på et av studieprogrammene er smalt.: cirka 15% blir tatt opp til de ulike studieprogrammene.