Universitetet i Bergen

Tilbyr årsenhet i sosiologi, bachelor, master og phd-grader.

Studier

Institutt for sosiologi ved Universitetet i Bergen er et av landets fremste læresteder for sosiologi. Her har du mulighet til å ta enten en årsenhet eller en bachelorgrad i sosiologi. Bachelorgraden kan kombineres med støttefag og fordypning i andre fag.

Etter bachelor kan du bygge på med en mastergrad, og eventuelt en senere doktorgrad ved samme institutt. Universitetet i Bergen er del av Phd on track, som yter støtte til vordende phd-kandidater.

I Bergen kan du reise på utveksling som en del av graden din i sosiologi. Det finnes svært mange alternativer, da UiB har samarbeidsavtaler med universitet, institusjoner og organisasjoner i mange land og regioner. Bachelorprogrammet i sosiologi har tilbud om utenlandsopphold som en integrert del av bachelorgraden. Instituttet har i 2014 gjennomført en kontaktreise til University of York og University of Essex; se rapporten på hjemmesiden om disse tilbudene om utveksling.

Muligheter for fordypning

Sosiologisk institutt ved universitetet i Bergen har lange tradisjoner for empirisk basert forskning om ulike samfunnsmessige problemområder. Forskningen ved instituttet er delt inn i tre områder: velferd, ulikhet og livsløp (VUL), migrasjon, utvikling og miljø (MUM), og arbeid, kunnskap, utdanning og økonomi  (AKUØ).

På tvers av disse tre områdene er forskningen preget av et stort mangfold av forskningsmetoder, og det er en felles ambisjon om å forene generell teori- og metodeutvikling med utvikling av ny kunnskap om det samfunnet vi lever i. På toppen av dette er det også flere av instituttets forskere som er aktive i forskningsenheten IMER/UiB (internasjonal Migrasjon og Etniske Relasjoner ved Universitetet i Bergen).

Studieliv

Ved sosiologisk institutt i Bergen har vi et svært velfungerende fagutvalg, Fagutvalget for sosiologi fungerer som bindeleddet for studenter og instituttledelsen, og tar seg av alt fra faglige bekymringer til månedlig stipendpils.

Takket være studentlokalene, Kvarteret, så blir det hyppig arranger filmkvelder, karrierelunsjer og andre sosiale arrangementer for sosiologi interesserte i Bergen.

I tillegg til arrangementer i egen by, står fagutvalget også ansvarlig for en rekke studieturer til utlandet som har blitt gjennomført på både bachelor og masternivå. Her er det tett samarbeid med instituttets ansatte som har vært med til både Berlin, Paris og København, for å sikre turenes kvalitet og innhold og styrke relasjonene mellom ansatte og studenter ved instituttet.