Trine N. Brødremoen – studieveileder

Hun vurderte journalistikk, men er glad hun i stedet valgte sosiologi. Nå jobber Trine N. Brødremoen med å hjelpe andre med å ta rett utdanningsvalg.

Trine Neset Brødremoen

Trine Neset Brødremoen er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, der hun også jobbet deltid i Samfunnsvitenskapelig Fakultets infosenter for studenter.

Nå jobber hun som studie- og karrieveileder ved Høgskolen i Oslo- og Akershus, der hun også er et prosjektleder for et større prosjekt.

TEKST: Anne Bøe

– Hva jobber du med?

– Jeg jobber som studie- og karriereveileder på Høgskolen i Oslo og Akershus, som en av fem veiledere i et team.

– Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

– Mye av tiden går med til å veilede potensielle studenter før de søker. De som velger høyere utdanning har mange valg de skal ta. Vi hjelper dem et stykke på veien til å velge den rette utdanningen. Jeg veileder også en del av de som finner ut etter en stund at de har valgt feil studium – slik at de kan velge riktig neste gang og få en ny start. I tillegg er jeg del av noe som heter Tilretteleggingstjenesten, en tjeneste for studenter med funksjonsnedsettelse og sykdom.

Som studie- og karriereveileder jobber jeg også med andre oppgaver knyttet til veiledning og det å treffe studenter. Jeg er prosjektleder for et prosjekt som skal forbedre veiledningstilbudet på hele høgskolen. Å få jobbe mer strategisk med veiledning er utrolig spennende! I dette prosjektet er mange veiledere involvert, og vi håper at resultatet skal bli at studentene får et bedre og mer synlig veiledningstilbud. I jobben vår er det også viktig å ha et godt samarbeid med rådgiverne i videregående opplæring. Derfor har jeg nylig vært med å arrangere Rådgiverdagen, der rådgivere i Oslo og Akershus kommer på besøk til oss på høgskolen.

De som velger å ta høyere utdanning har mange valg de skal ta, så vi hjelper dem et stykke på veien til å velge den rette utdanningen for seg.

Trine N. Brødremoen

– Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

– Dagene som studie- og karriereveileder er ganske variert, og det liker jeg godt med jobben. Ofte starter jeg dagen med å sjekke e-post og forberede meg til veiledninger. Jeg har stort sett veiledninger som er avtalt på forhånd. Det vil si at jeg gjerne vet jeg litt om hva de ønsker å snakke om, og kan forberede meg godt. Nå som det nærmer seg søknadsfrist er det mange som ønsker en prat før de bestemmer seg for hva de skal søke på. Så har jeg kanskje tre-fire studenter på veiledning, da sitter jeg på et eget veiledningsrom som er godt egnet for de gode samtalene. Kanskje har jeg også avtalt en samtale med en student som har behov for litt tilrettelegging av studiehverdagen sin. På slutten av dagen har jeg kanskje et møte eller tre for å planlegge et arrangement eller et møte med prosjektmedarbeiderne i prosjektet mitt for å gå gjennom noen tiltak. Og til slutt før jeg går hjem pleier jeg å sjekke kalenderen for å se hva som venter meg dagen etter, den er som oftest ikke lik den forrige.

– Visste du hva du hadde lyst til å jobbe med mens du studerte sosiologi?​

– Nei, jeg visste ikke hva jeg hadde lyst til å jobbe med da jeg startet å studere. Egentlig hadde jeg tenkt å bli journalist, men etter et år på folkehøgskole endret jeg mening. Så da begynte jeg å studere sosiologi fordi jeg syntes det var spennende, og tenkte at jeg tidsnok ville finne ut hva slags jobb jeg ville ha. Det var ikke før jeg var godt i gang med masteren jeg tenkte at det var på tide å finne en mer relevant deltidsjobb enn butikken jeg jobbet i. Og da jeg så de søkte eller en konsulent på deltid i SV-infosenter (Studentinformasjonen på SV-fakultetet, Universitetet i Oslo), så tenkte jeg at arbeidsoppgavene ville passe for meg. Og det gjorde de, jeg fant ut at jeg virkelig likte den typen arbeidsoppgaver, som både besto av administrativt arbeid, saksbehandling og mye studentkontakt.

– Hvordan fikk du jobben du har nå?

– Etter å ha jobbet deltid på SV-infosenter fikk jeg en fulltidsstilling på samme sted. Selv om det var krevende å jobbe fulltid samtidig som jeg studerte, syntes jeg det var spennende å få nye arbeidsoppgaver og nye utfordringer i jobben. Etterhvert ble jeg koordinator på samme sted, noe som ga meg ennå flere erfaringer innen studieadministrasjon. I disse tre stillingene jobbet jeg både med veiledning og tilrettelegging for studenter – og det var akkurat det de så etter da stillingen jeg er i nå ble lyst ut på Høgskolen i Oslo og Akershus. Siden jeg hadde «gått gradene» på SV-infosenter kjente jeg også studieadministrasjon godt, som kom godt med.

I tillegg til at jeg kjente arbeidsoppgavene og arbeidsfeltet godt, hadde jeg fått god erfaring med å håndtere mange arbeidsoppgaver på en gang, som er nyttig å ha med seg. Siden jeg jobbet fulltid samtidig som jeg skrev masteroppgaven min, forsto de nok at jeg kan være ganske strukturert. Jeg tror også de ønsket en person som kan kommunisere godt både med studenter og medarbeidere.

Siden jeg jobbet fulltid samtidig som jeg skrev masteroppgaven min, forsto de nok at jeg kan være ganske strukturert.

Trine N. Brødremoen

– Får du brukt sosiologiutdanningen i jobben din?

– Jeg bruker nok ikke så mye av selve sosiologifaget mitt i jobben i det daglige. Masteroppgaven min handlet om den sosiale situasjonen for langtidsinnsatte i fengsel, og det er jo ganske langt unna det jeg jobber med. Men jeg bruker veldig mange av de andre egenskapene jeg fikk mens jeg studerte. Det å kunne jobbe både selvstendig og i gruppe kan man kanskje ta for gitt, men det er noe jeg lærte mens jeg studerte, og er absolutt en egenskap jeg bruker daglig. Og som sosiologistudent lærer man å vurdere saker fra flere sider og sette ting i perspektiv. Det er deler av utdanningen jeg bruker i min jobb. Som prosjektleder har jeg også virkelig fått brukt mange av egenskapene jeg fikk gjennom å gjøre egen forskning og skrive masteroppgaven min. ​