Sosiologi som håndverk

Hva gjør en sosiolog som ikke forsker? Det svarer ti sosiologer med erfaring fra ulike områder av arbeidslivet på i en større artikkelsamling.

Artikkelsamlingen "Sosiologisk håndverk"

Finnes det en form for profesjonell sosiologisk praksis utenfor akademia og forskning, og hva kjennetegner den?

Det forsøker ti sosiologer med erfaring fra ulike områder av arbeidslivet å svare på i en større artikkelsamling.

Artikkelforfatterne har lang fartstid i profesjonelle sosiologiske ekspertroller både i privat og offentlig virksomhet. På 1980-tallet ble ekspertrollen vekt­lagt mer enn tidligere. Et viktig forankringspunkt var fagmiljøet som Sverre Lysgaard og Ragnvald Kalleberg drev gjennom interessegruppa for arbeids – og organisasjons­sosiologi. Flere ble inspirert til å velge den sosiologiske utviklerrollen som karrierevei. Rollen hadde forankring både som utreder, utvikler, kunnskaps­formidler og rådgiver.

Disse skriver om sine erfaringer:

  • Ina Herrestad: Myndiggjøring gjennom organisering
  • Malena Bakkevold: Sosiologen som prosjektleder
  • Per Hvattum: Å jobbe som organisasjonssosiolog. Hva virker?
  • Helga Moss: Sosiolog(i)praksis
  • Robert Feiring: Omstilling og organisasjonsutvikling i det offentlige
  • Arild Bryde: Praksis som sosiologisk metode
  • Per Magnus Mæhle: Strategi som sosiologisk praksisfelt
  • Hilde Krogh: Verger for enslige asylsøkere og flyktninger, og kunsten å forholde seg til det utydelige
  • Arne Rolland: Gevinstrealisering for effekt i Utlendingsforvaltningen
  • Rita Bjørnulf: Utviklingsarbeid for å øke kvinners muligheter på arbeidsmarkedet

Les artikkelsamlingen i pdf her.

Kan samarbeidet mellom sosiologer i akademia og sosiologer i endrings- og utviklingsarbeid utvikles mer? Se også Sverre Lysgaards artikkel  «Utviklingsoppgaver i sosiologien – Faget som vitenskap og profesjon


(Til deg som eventuelt har problemer med å få lastet ned pdfen: Dette kan skyldes sikkerhetsinnstillinger på din maskin. Men gvis dokumentet ikke åpner seg, kan du høyreklikke på lenken og velge ‘lagre’. Deretter kan du åpne dokumentet fra stedet du har lagret det).