Universitetet i Lund

Sveriges nest eldste universitet tilbyr bachelorgrad, mastergrad og forskerutdanning.

Studier

Sociologiska institutionen tilbyr følgende utdanninger i sosiologi:

Forskning

Sociologiske institutionen ved Lunds universitet rommer både forskere innen sosiologi, sosialantropologi og pedagogiske fag. Det forskes blant annet på miljøspørsmål, kriminologi, sosialpolitikk, kjønn, etnisitet og sosiale ulikheter.

I tillegg til offentlig støtte finansieres forskningen av private midler.

SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN: Staselig lokaler i Lund. Universitetet rangeres jevnlig som et av de 100 beste universitetene i verden.