Linnéuniversitetet

Tilbyr bachelor, master, magister og phd-utdanning.

Studier

Linnéuniversitetet ble opprettet i 2010, og er resultatet av en sammenslåing av Universitetet i Växjö og Högskolan i Kalmar. Bachelorprogrammet er treårig, masterprogrammet er toårig. I tillegg tilbys et ettårig magisterprogram. Magistergrad er en variant av mastergraden, og krever tilsammen fire år med studier.

Forskerutdanningen som tilbys ved Linnéuniversitetet har to studieretninger: sosiologi og sosiologi og utdanningsvitenskap.

Forskning

Ved Fakulteten för samhällsvetenskap forskes det på kjønn, idrett, fred- og utviklingsstudier, pedagogikk, sosialt arbeid, i tillegg til mer grunnforskning innen sosiologi, statsvitenskap og utdaninngsvitenskap,

Sosiologiprogrammene ligger under Institutionen för samhällsstudier.

I tillegg har Linnéuniversitetet et forskersenter som heter Centrum för kultursociologi, inspirert av Clifford Geertz. Ved senteret forskes det på meningsstrukturer i særlig barn og unges liv.

I CARL VON LINNÉS ÅND: Linnéuniversites navn hedrer Sveriges store naturforsker og lege.
Illustrasjon: Linnéuniversitetet.