Universitetet i Lappland

Tilbyr bachelor og mastergrad.

Studier

Det samfunnsvitenskapelig fakultet tilbyr bachelor og mastergrad i sosiologi. Undervisningsspråket er finsk. Temaer studentene kan fordype seg i er blant annet arbeidsmarked, kjønn og miljøsosiologi.

Se også fakultetets liste over emner på engelsk.

Forskning

Hovedfokuset for forskningen ved fakultetet er forholdet mellom miljøet og det samiske miljøet. I tillegg forskes det blant annet  på arbeid, turisme og seksuelle minoriteter i Lapland.

Forskning på nordområdene gjøres på LAPPEA Research Institute for the Study of Northern Society.

Lapplands universitet ligger i Rovaniemi, nord i Finland. Universitetet var høgskole frem til 1991, da det fikk universitetsstatus.