Kristin Molvik Botnmark – direktør

Da ingeniørene i Sibelco Europe skulle ha ny leder, falt valget på en sosiolog.

Leder for industriselskap

Sosiologen Kristin Molvik Botnmark er direktør i Sibelco Europe, del av et internasjonalt selskap med 10.000 ansatte.

TEKST: Thomas Torjussen

– Hva jobber du med?

– Jeg er direktør for kompetanse og kommunikasjon i Sibelco Europe. Dette er en forretningsenhet i verdens tredje største industrimineralselskap, en verdensomspennende industriaktør med 10.000 ansatte. Selskapet driver med utvinning av mineraler, blant annet gjennom gruvedrift, og til alle tenkelige industriformål. Koppen du drikker kaffe fra hver morgen er fremstilt av blant annet feltspat og leire. Vinduene i huset ditt er fremstilt av smeltet kvarts. Malingen på veggene, flisene på badet, pc-skjermen har alle mineraler som viktige bestanddeler.
Enkelt sagt er industrimineraler fundamentale i våre liv og i et samfunn under stadig utvikling og med økende velferd. Derfor er det grunnleggende at samfunnet vårt har jevn tilgang til mineralske råstoffer til utvikling av infrastruktur, bygninger og teknologi som samfunnet vårt og økonomien vår trenger for å være bærekraftig. I dag driver Sibelco sin virksomhet over hele verden med sine 10.000 ansatte på 250 anlegg i 41 land på fem kontinenter.

– Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

– Jeg er en del av Senior Executive Forum i Europa, og er ansvarlig for læring, samhandling og kommunikasjon i hele Sibelco Europe. Jeg gir råd til toppledelsen i Europa og globalt vedrørende saker på feltet, og har ansvar for å implementere strategier på området. Det innebærer alt fra utvikling av opplæringsprogrammer for nyansatte, talentprogrammer, lederutvikling, utvikling av sosiale samhandlingsplattformer og internkommunikasjon i en organisasjon spredt over 25 land.

– Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

– En vanlig dag for meg tilbringes enten på reise, oftest til hovedkontoret vårt i Antwerpen, eller så sitter jeg i telefoner eller video-samtaler. Jeg er leder for et team som sitter spredt; i Norge, Storbritannia, Nederland og Belgia og vi jobber mye virtuelt.

– Visste du hva du hadde lyst til å jobbe med mens du studerte sosiologi?

– Jeg visste tidlig at jeg ville jobbe med organisasjoner og samhandling. At jeg skulle jobbe så internasjonalt, var nok ikke en plan, men det skyldes vel like mye utviklingen i en stadig mer globalisert verden.

Å forstå sammenhenger og samhandling både på gruppe- og systemnivå var nok viktig for at valget falt på en sosiolog.

Kristin Molvik Botnmark

 

– Hvordan fikk du jobben?

– Jeg søkte etter å ha sett jobben bli utlyst. I et ingeniørtungt ledermiljø tror jeg faktisk det var avgjørende at jeg bragte med meg noe annet enn teknisk innsikt. Organisasjonen skulle vokse og man trengte noen som kunne mobilisere organisasjonen og støtte lederne gjennom store endringsprosesser. Å forstå sammenhenger og samhandling både på gruppe- og systemnivå var nok viktig for at valget falt på en sosiolog.

–  På hvilken måte får du brukt sosiologiutdanningen i jobben din?

– I større utredninger, utvikling av strategier og handlingsplaner erfarer jeg at utdanningen kommer til god nytte. Det å være trent i å se sammenhenger på ulike nivåer og å ta ulike perspektiver i tilnærmingen til utfordringer kommer også svært godt med. Det er nok det som blir ansett som min spesialistkompetanse i organisasjonen.