Hvor er kultursosiologien?

På masterstudiet i sosiologi ved Universitetet i Oslo kan man ikke lenger velge kultursosiologi som spesialiseringsemne.

Tekst: Mathilde Aarvold Bakke

Spesialiseringsemnet jeg tok som bachelorstudent ved Universitetet i Oslo, SOS2500 – Kulturanalyse, diskurs og semiotikk – et sosiologisk perspektiv var et av de mest spennende og beste fagene jeg har tatt. For dere som ikke er studenter ved UiO: Både på bachelor- og masterstudiet spesialiserer vi oss i et eller flere emner innenfor sosiologien, alt fra klasse, kultur (på bachelor i hvertfall), marginailsering, makt, velferdssamfunnet med mer.

Jeg forelsket meg i kultursosiologien, i diskurs, semiotikk, hermeneutikk, pragmatisk kultursosiologi og tykke beskrivelser. I Clifford Geertz, Stuart Hall og Wendy Griswold. Temaspesialiseringsemnet i kultur ble grunnen til at jeg valgte fag i medievitenskap, sosialantropologi og historie som alle handlet om kultur, i stedet for å ta flere spesialiseringsemner i sosiologi

 

Foto: Screenshot uio.no

Jeg forelsket meg i kultursosiologien, i diskurs, semiotikk, hermeneutikk, pragmatisk kultursosiologi og tykke beskrivelser. I Clifford Geertz, Stuart Hall og Wendy Griswold.

Som masterstudent kom det derfor som en stor skuffelse at jeg ikke kunne velge å spesialisere meg i min store lidenskap kultursosiologi. Under ser du spesialiseringsemnene vi kan velge mellom på masterprogrammet i sosiologi ved UiO. Fagene tar for seg et vidt spenn av temaer, som klasse, kjønn, familie, arbeidsliv, religion, miljø, marginalisering og globalisering. Ingen av fagene (i hverfall ikke direkte) tar for seg kultursosiologi.

Jeg endte derfor opp med å velge Klasse og ulikhet – sentrale debatter, fordi dette emnet har pensum som omfatter kultur i form av kulturell kapital, smak og lignende. Pensum er spennende, opplegget er bra og foreleserne flinke, men det forandrer ikke det faktum at jeg heller ville spesialisert meg i kultur.

universitetets hjemmeside står det at: «De valgfrie emnene du kan velge mellom, er knyttet til områder som vitenskapelig ansatte ved instituttet har på sitt forskningsrepertoar. Det er ikke et krav om at du må ha tatt tilsvarende emne på lavere grad, men hvis du ikke har det må du regne med noe merarbeid.» På bachelor kreves det kun at vi tar ett spesialiseringsemne. Betyr det at alle som har tatt spesialisering i kulturanalyse på bachelor må regne med merarbeid uansett? Det forskes også på kultur ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Burde det ikke derfor finnes en spesialisering knyttet til disse prosjektene og forskerne?

 

Foto: Screenshot uio.no

På bachelor kreves det kun at vi tar ett spesialiseringsemne. Betyr det at alle som har tatt spesialisering i kulturanalyse på bachelor må regne med merarbeid uansett?

Tidligere var det mulig å spesialisere seg i kultur på master. Hvorfor dette emnet ble fjernet vet jeg ikke, men det betyr ikke at det ikke er mulig å opprette et nytt spesialiseringsemne i kultur.

Spesialiseringsemene skal helst være relevante for masteroppgaven og kan også inspirere studenter som ikke vet hva de skal skrive masteroppgave om og hjelpe disse å velge tema.

To spesialiseringemner om klasse, og ingen om kultur, sender et sterkt signal til studentene om hva instituttet syns er viktig og relevant. Tilbud om flere spesialiseringer ville, slik jeg ser det, betydd flere spennende og ikke minst originale masteroppgaver, og ville gitt flere studenter mulighet til å spesialisere seg i noe som er relevant for nettopp det de skal skrive om. På den andre siden finnes  det andre muligheter for spesialiseringer utenfor instituttet. ISS kan godkjenne fag fra andre institutter, med det eneste kravet at faget må ha noe sosiologi på pensum. Selv har jeg både søkt om å ta og fått godkjent et fag i medievitenskap som spesialisering til våren. Å ta fag i medievitenskap er spennende, men jeg skulle allikevel ønske at jeg kunne ta et fag i sosiologi hvor medier og kultur sett i et sosiologisk perspektiv var pensum.

Å ta fag i medievitenskap er spennende, men jeg skulle allikevel ønske at jeg kunne ta et fag i sosiologi hvor medier og kultur sett i et sosiologisk perspektiv var pensum.

Mathilde Aarvold Bakke

Om Mathilde:

Mathilde Aarvold Bakke (24) er masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Hun har en forkjærlighet for sosiale medier, populærkultur og kultursosiologi. Mathilde er bloggkoordinator på sosiologen.no.

Les flere blogginnlegg av Mathilde her.