Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet tilbyr både årseining i ungdomssosiologi og bachelor i sosiologi- ungdomssosiologi.

Bilde av campus Sognal HVL

Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal. (Foto: HVL)

Høgskulen på Vestlandet (HVL), campus Sognal, tilbyr årsstudium i ungdomssosiologi og bachelorgrad i sosiologi-ungdomssosiologi. Fullført årsstudium (og tilrådd studieløp) i ungdomssosiologi gjer at søkarer kan søke opptak direkte til 2. året av bacheloegraden.

Høgskulen skriver på sine nettsider om studiet: «på studiet tar vi opp tema som omhandlar overgangsfasen frå barn til vaksen, og utfordringar som ungdom møter kulturelt, sosialt og materielt».

Sjå også informasjonsfilm frå studiekvardagen til HVL-studentar: