Universitetet i Gøteborg

Et av de største universitetene i Nord-Europa tilbyr mastergrad i sosiologi.

Studier

Ved Gøteborgs universitet tilbys det et toårig masterprogram i sosiologi. Undervisningsspråket er engelsk.

Forskning

Instititutionen för sociologi och arbetsvetenskap  kombinerer forskning på sosiologi, kriminologi og arbeid med forskning på teknikk- og vitenskapsstudier. Forskning på sosiale bevegelser og sivilsamfunn er også et forskningsområde det satses på ved Gøteborgs universitet, i tillegg til politisk og økonomisk sosiologi.

INTERNASJONALT FOKUS: Sosiologiutdanningen ved Universitetet i Gøteborg foregår på engelsk.
FOTO: Gøteborgs universitet.