Åse Elise Mejdell-Edvardsen – karriereveileder

En blanding av flaks og god planlegging skaffet Åse Elise Mejdell-Edvardsen fast jobb som karriereveileder.

Åse Elise Mejdell-Edvardsen

Åse Elise Mejdell-Edvardsen er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, der hun har erfaring fra blant annet Prosjektforum og sosiologistudentene fagutvalg.

Hun jobber som karriereveileder ved Karrieresenteret ved UiO.

TEKST: Anne Bøe

– Hva jobber du med?

– Jeg jobber med å veilede studenter og nyutdannede i karriereutvikling og jobbsøking.

– ​​Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

– Jeg veileder studenter med blant annet å kartlegge egen kompetanse, se ulike jobbmuligheter og gjøre ulike typer karrierevalg. I tillegg veileder jeg i i CV- og søknadsskriving, gjennomfører intervjutreninger, og holder kurs i jobbsøking og det å finne relevant erfaring underveis i studietiden.

– Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

– En vanlig dag kan være veldig variert! Hvis jeg holder kurs den dagen, går circa tre timer med til det. Hvis jeg har drop in-vakt, møter jeg opp til syv ulike studenter. Og har jeg forhåndsbookede veiledningstimer, jobber meg med en enkelt student i inntil én time. I tillegg består dagene mine av møter; deriblant stabsmøte der ulike temaer i staben drøftes, og fagmøter der vi diskuterer våre tilbud til studentene og jobber med måloppnåelse.

Jeg ble tidlig opptatt av hva man kunne jobbe med som sosiolog.

Åse Elise Mejdell-Edvardsen

– Visste du hva du hadde lyst til å jobbe med mens du studerte sosiologi?

– Nei, ikke helt. Og for som så mange andre kan man kanskje si at det var litt tilfeldig at jeg endte opp nettopp her. Men jeg ble tidlig opptatt av hva man kunne jobbe med som sosiolog. Jeg skrev derfor en masteroppgave om fagidentitet i møte med arbeidsidentitet og engasjerte meg som arbeidslivsansvarlig i fagutvalget. At jeg derfor jobber med karriere og jobb, er kanskje ikke så overraskende.

– ​Hvordan fikk du jobben du har nå?

– Jeg jobbet på Karrieresenteret underveis i studietiden. Dette gjorde at jeg allerede hadde en tilknytning til arbeidsplassen da jeg var ferdig med å studere. Da ble det ledig et seks måneders vikariat, og jeg fikk den jobben. Så skulle en av mine kolleger ut i fødselspermisjon, og jeg fikk da ett års vikariat. Etter at jeg var ferdig med det, fikk Karrieresenteret heldigvis tildelt to nye stillinger. Jeg søkte på en av dem, og fikk dermed fast jobb. Jeg tror min tilknytning til senteret var viktig. I tillegg var det tungtveiende at jeg hadde en mastergrad, en god forståelse av arbeidslivet og universitet- og høyskolesektoren og at jeg var personlig egnet til å utføre jobben. Det at jeg også hadde tatt Prosjektforum og vært arbeidslivsansvarlig i fagutvalget underveis i studietiden, var nok med på å gjøre meg aktuell for stillingen som informasjonsmedarbeider som jeg fikk mens jeg studerte.

Det at jeg også hadde tatt Prosjektforum og vært arbeidslivsansvarlig i fagutvalget underveis i studietiden, var nok med på å gjøre meg aktuell for stillingen.

Åse Elise Mejdell-Edvardsen

– ​Var noe av det du lærte på sosiologi-utdanningen avgjørende for at du fikk jobben?

– Ikke direkte, det var en totalvurdering av kompetansen og motivasjonen min som var avgjørende. Men det at jeg skrev oppgave om fag- og arbeidsidentitet, gjorde jo at jeg ble interessert i temaet, som igjen gjorde at jeg fikk deltidsstillingen der underveis i studietiden. Så sånn sett henger det sammen.

– ​Får du brukt sosiologiutdanningen i jobben din?

– Gjennom mastergraden i sosiologi og prosjektforum lærte jeg mye om mennesker, kultur, identitet og arbeidsorganisasjoner. Dette er kunnskap og innsikt som er direkte relevant siden jeg jobber med mennesker og karriere. I tillegg har jeg god bruk for de generelle akademiske ferdighetene jeg opparbeidet meg; jeg forholder meg stadig til tidsfrister, må kontinuerlig lære noe nytt, trenger gode skriveferdigheter og forholder meg jevnlig til ulike problemstillinger. I tillegg er det relevant å ha gjennomført en høyere utdanning i seg selv når jeg jobber med studenter innen høyere utdanning.