Akademiet i Åbo

Tilbyr politices kandidat- och magistergrad, i tillegg til phd-utdanning.

Studie

Akademiet i Åbo tilbyr ulike studieprogrammer for vordende sosiologer, fra grunnnivå til forskernivå. Undervisningsspråket er svensk.

Sosiologi kan inngå som hovedemne i den treårige kandidatutdanning med samfunnsfag

Sosiologi kan også inngå som hovedemne i policies magisterutdanningen.

Forskning

Forskningen ved Institutt for samfunnsforskning– Samforsk- dreier seg hovedsakelig om forskning på demokrati, valgforskning og det årlige Barometeret, som tar for seg ulike temaer knyttet til den svenskspråklige minoriteten i Finland.

 

Åbo Akademi er et svenskspråklig universitet i Finland. Den største delen av akademiet ligger i Åbo.