Den sosiologiske offentlighet

Call for foredragsholdere og sesjonsledere – Vinterseminaret 2024

Vinterseminaret 2024

Kunne du tenke deg å holde et foredrag eller lede en gruppesesjon under vinterseminaret 2024? Vi søker etter forskere og akademikere som ønsker å dele sine funn, ideer og perspektiver med et bredt publikum. Dette er en unik mulighet til å presentere ditt arbeid for kolleger fra forskjellige institusjoner og land, og bidra til fagfeltets […]

Søk