Den sosiologiske offentlighet

Ungdomskriminalitet – bør vi frykte utviklingen?

Sal Wergeland, Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29

Hvilken utfordring utgjør egentlig kriminalitet og vold i ungdomsmiljøer i Norge? Ungdomsvold har fått mye oppmerksomhet i media. Stadig flere barn og unge anmeldes for kriminalitet Stadig yngre bærer kniv Stadig grovere forhold En del av bakteppet for den offentlige bekymringen er situasjonen i Sverige, hvor gjengdrap og drapsforsøk er blitt utført av ungdom i […]

Søk