Den sosiologiske offentlighet

Årskonferanse: Bærekraftig velferd i en global kontekst

Pilestredet 46, KK-senter og Athene

Velkommen til årskonferansen til Forskningskomiteen for fattigdom, velferd og sosialpolitikk (RC19) i Det internasjonale sosiologiforbundet. Årskonferansen er åpen for forskere på sosialpolitikk. Forskerne har bakgrunn fra sosiologi, sosialpolitikk, sosialt arbeid, offentlig politikk og administrasjon, statsvitenskap og økonomi. Alle er velkomne til å innsende forslag til paper til konferansen. Ved deltakelse på konferansen må man være […]

Søk