Redaksjonsråd

Sosiologen.nos redaksjonsråd er et nettverk av fag- og ressurspersoner over hele landet, som kan bistå redaksjonen med innspill og faglig rådgivning. 

I redaksjonsrådet sitter:

  • Sigrid Røyseng (BI)
  • Willy Pedersen (UiO)
  • Johs Hjellbrekke (UiB)
  • Julia Orupabu (ISF)
  • Trond Petersen (UC Berkeley)
  • Ingrid Wergeland (Manifest)
  • Jan Grue (UiO)
  • Ove Skarpenes (UiA)
  • Ida Kvittingen (forskning.no
  • Gunnar Aakvaag (UiT)