Redaksjonen

Sosiologen har redaksjoner i Oslo og Bergen. Medlemmene av redaksjonen til Sosiologen.no består av både studenter og ferdigutdannede, og kommer fra flere fagmiljøer i Norge.

Sosiologen.no er alltid åpen for nye bidragsytere – studenter og sosiologinteresserte så vel som ferdigutdannede sosiologer. Ta kontakt med vikarierende redaktør, Juni Katrine Lie, på redaktor@sosiologen.no om du er interessert i å bidra.

Oslo-redaksjonen

Thea Rabe

(Foto: Røde Kors)

Ansvarlig redaktør Thea Rabe (i permisjon)

Thea Rabe er PhD student i sosiologi på Nord Universitet. Hun har master i statsvitenskap fra Universitetet i Amsterdam (UVA).

 

Foto av Juni Lie

Redaksjonsmedlem og vikarierende redaktør Juni Katrine Lie

Juni er masterstudent i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og har bachelorgrad i sosiologi og antropologi ved St. Olaf College i Minnesota.

Juni vikarierer som redaktør frem til januar 2021.

E-post: redaktor@sosiologen.no

ElinMDahl

Kvalitetsansvarlig Elin Moen Dahl

Elin fullførte sin mastergrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo våren 2020. Hun er spesielt interessert i arbeids- og organisasjonssosiologi og skrev masteroppgave om trygghet på det norske arbeidsmarkedet. Elin har et skarpt blikk for språklig finesse og har ansvar for kvalitetssikring av tekstene som kommer inn til Sosiologen.no.

Tallis

SoMe- ansvarlig Amanda Tallis

Amanda er masterstudent i sosiologi ved UiO og skriver for tiden masteroppgave med kvalitativ metode, om flyktningers opplevelser og erfaringer av introduksjonsprogrammet i en bydel i Oslo. Hun er særlig interessert i migrasjonssosiologi, familiesosiologi og kvalitative metoder generelt.
Katarina Bonnevie

Studentliv Katarina Bonnevie

Katarina har vært med i redaksjonen siden starten av 2020. Hun skriver nå kvalitativ master i Sosiologi ved UiO om felleskap og likekjønnet kjærlighet. Hun er spesielt interessert i kultursosiologi, språk og semiotikk.

Marthe Elden Wilhelmsen

Vinterseminarredaktør Marthe Elding Wilhemsen

Marthe E. Wilhelmsen ble ferdig utdannet sosiolog i juni 2020, og ble nylig leder i sosiologforeningen i Agder. Hun er et ja-menneske, og er derfor Vinterseminar-redaktør på Sosiologen.no, arbeider som lektor og holder workshop og teambuilding med tema «kommunikasjon», «samarbeid» og «interaktive metoder» der hennes mangeårige erfaring som improvisatør for store og små blir flittig brukt som metode. Hun brenner for miljø, forskningsformidling og interaktive metoder.

Marthe_Aasmunseth

Bokansvarlig Marthe Aasmundseth

Nyutdannet sosiolog med bachelorgrad i sosiologi fra Universitetet i Sørøst-Norge på Bakkenteigen, og fullført mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo våren 2020.
Forskningsinteresser innenfor arbeidsliv, internasjonalisering og sosial ulikhet.
Marthe har ansvar for bokanmeldelser og annet bok-stoff på Sosiologen.no
Sigurd Martin Nordli Oppegaard

Redaksjonsmedlem Sigurd M. Nordli Oppegaard

Sigurd M. Nordli Oppegaard er stipendiat i sosiologi ved UiO.

Sigurd er ansvarlig for serien Sosiologisk bokessay.

Kathinka bilde

Redaksjonsmedlem Kathinka Fossum Evertsen

Stipendiat i sosiologi ved Nord universitet, med master fra SciencesPo. Kathinkas forskningsinteresser er innen klima, kjønn og migrasjon, og hun har gjort feltarbeid i Bangladesh.

Bergensredaksjonen

Stian Uvaag 2019

Redaksjonsmedlem Stian Uvaag

Stian er stipendiat ved Universitetet i Bergen, hvor han forsker på søsken, mobilitet og sosial klasse.