Annonsere på sosiologen.no?

Sosiologen.no er en faglig deloffentlighet med en solid og fast leserskare. Vi tilbyr nå annonsering på forsiden.

Sosiologen.no er en nettside med solide lesertall og en klar lesergruppe.

Sosiologen driftes av en redaksjon av frivillige bidragsytere, i samarbeid med Norsk sosiologforening. I løpet av 2018 hadde vi 145 000 sidevisninger, til sammen 61 000 brukere. Det er studentstoffet vårt som har flest lesere. Videre er det en overvekt av kvinner som leser oss, og kjernepublikummet vårt er studenter og ansatte ved universiteter og høgskoler, men også samfunnsinteresserte mennesker utenfor akademia. Vi når også ut til lesere i de nordiske landene, og tilbyr en oversikt over studiesteder og forskningsinstitusjoner i de nordiske landene.

Gjennom å annonsere hos oss kan din bedrift eller organisasjon nå ut til både eksisterende og potensielle studenter og forskere. Etter fire år har nå sosiologen.no et etablert navn, og tekster hos oss blir plukket opp av andre medier og finner veien til pensumlister.

Annonseformater

Vi tilbyr annonser i to formater:

  • Forside under hovedsak, halv bredde (610×676). Pris: 3 5000 kr +mva per måned
  • Forside under mellomsak, full bredde (1105×475). Pris: 2500 kroner+mva per måned.

Vi kan også tilby pakkepriser for deg som ønsker å annonsere over lengre tid og til faste tider i året. Ta kontakt med redaktør Magnus Heie for mer informasjon.