Velkommen til Vinterseminaret 2021 – UTSATT

Sosiologforeningens Vinterseminar 2021 foregår på Golsfjell fra fredag 5. februar til søndag 7. februar og har temaet arbeid.

Kjære sosiologer, kjære medlemmer av Norsk Sosiologforening,

Vi lever i en krevende tid, med en pandemi av ukjent varighet og med uante konsekvenser. Samfunnet har vært nedstengt for så å gradvis bli åpnet igjen. Men framtiden er uviss, og det kan komme nye restriksjoner. Det er vanskelig å planlegge større arrangementer i en slik tid. 

Men kanskje er det nettopp nå som det er vanskelig – om ikke umulig – å arrangere internasjonale konferanser, at det vil være kjærkomment for mange med et faglig seminar i Norge. Og akkurat Vinterseminaret, vinterens vakreste eventyr, har som kjent en helt spesiell plass blant norske fagseminarer – noe som også har kommet fram i flere innlegg på sosiologen.no. Sosiologforeningens arbeidsutvalg har derfor bestemt seg for å arrangere Vinterseminar 2021 fra 5. til 7. februar.

Vi skal, som de to siste årene, være på Storefjell hotell på Golsfjellet. Dette er et gigantisk hotell, så to-, ja om nødvendig tre-meters-grense, kan overholdes der. Om smittenivået likevel tilsier at et fysisk seminar er uforsvarlig, lager vi et digitalt alternativ. Men Vinterseminar blir det. Og vi håper at mange vil komme og være faglige sammen.

Som tema for seminaret fortsetter vi tradisjonen med å velge store sosiologiske begreper som vi tror vil engasjere mange både i og utenfor akademia. Temaet for Vinterseminaret 2021 er Arbeid. Vi vil tilnærme oss begrepet fra mange vinkler og regner med å få til faglige debatter som vil være Vinterseminaret verdig.