Publiseringsseminar på Vinterseminaret

Går du svanger med en artikkel? Kari Stefansen og May-Len Skilbrei kan hjelpe deg med forløsningen.

MANGE PLANER: På publiseringsworkshop på Vinterseminaret kan du få hjelp til å gå fra å planlegge en publikasjon til å faktisk skrive den.
(Foto: May-Len Skilbrei).

TEKST: Redaksjonen.

For norske sosiologer har publisering av artikler blitt den viktigste formidlingsformen. Den pågående sosiologievalueringa til Norges forskningsråd viser at publisering på norsk fortsatt står sterkt, og i 2017 ble Norsk sosiologisk tidsskrift etablert for å sikre en god og relevant publiseringskanal på norsk også framover.

Kari Stefansen og May-Len Skilbrei er sjefredaktører for temanummerutgivelsene til tidsskriftet og arrangerer en workshop om artikkelpublisering på Vinterseminaret.

De vil gi generelle råd til artikkelskriving og –innsending, samt gi kommentarer på og tips til deltakernes planlagte og pågående artikkelprosjekter.

Deltakerne forventes å sende inn 1-3 siders sammendrag av eller plan for artiklene de ønsker kommentarer på innen 15. januar.

 

Meld din interesse for å delta på dette til: m.l.skilbrei@jus.uio.no