Nominer beste sosiologiske artikler, formidlingsbidrag og Hedersprisen 2019

Tradisjon tro skal det deles ut priser på Vinterseminaret 2019. Bli med og nominer artikler og kandidater!

Beste sosiologiske artikler

Prisen til årets sosiologiske artikkel deles ut til henholdsvis en norskspråklig og en engelskspråklig artikkel, skrevet av en norsk sosiolog. Disse kåres og utdeles på Vinterseminaret 2019, men nomineringen har allerede begynt. Spesielt nominasjoner av engelskspråklige artikler av norske sosiologer er velkomment!

Anne Lise Ellingsæter i artikkelkomiteen sitter klar til å motta nominasjoner: Anne Lise Ellingsæter: a.l.ellingsater@sosgeo.uio.no.  Knud Knudsen: knud.knudsen@uis.no og Susanne Bygnes Susanne.Bygnes@uib.no.

Alle kan nominere artikler! Så har du lest noe med begeistring i løpet av året – skriv en e-post! Artikkelbegrepet tolkes vidt i denne kategorien – med andre ord kan du også nominere bokkapitler.

Formidlingsprisen 2018

På Vinterseminaret 2019 skal Formidlingsprisen for 2018 deles ut. Komiteen består av Jan Frode Haugseth (NTNU), Unn Conradi Andersen (Westerdal) og Berit Moltu (Statoil). Alle kan nominere kronikker eller relevante ytringer i offentligheten som utmerker seg.

Forslag må sendes til Jan Frode Haugseth (jan.f.haugseth [at]ntnu.no) innen 1. januar 2019.

Hedersprisen 2019

Norsk sosiologforenings hederspris skal gå til personer som på en fortjenestefull måte har preget norsk sosiologi eller til norske sosiologer som har markert seg internasjonalt. Hederspriskomiteen er oppnevnt av arbeidsutvalget i Norsk sosiologforening. Komiteen, bestående av Johan Fredrik Rye og Mari Teigen, tar nå i mot forslag til kandidater. Send mail til mari.teigen@samfunnsforskning.no med ditt forslag. Frist: 20. november.

Prisen ble innstiftet i 1996, og har tidligere blitt tildelt Arvid Brodersen og Sverre Holm (1996), Arne Næss og Hans Skjervheim (1997), Ørjar Øyen og Yngvar Løchen (1998), Natalie Rogoff Ramsøy og Harriet Holter (1999), Ottar Brox (2000), Johan Galtung (2001), Dag Østerberg (2002), Tore Lindbekk (2003), Fredrik Engelstad (2004), Nils Christie (2005), Stein Bråten (2006), Ole-Jørgen Skog (2007), Kari Wærness (2008), Arnlaug Leira (2009), Gudmund Hernes (2010), Jon Elster (2011), Willy Martinussen (2012), Knud Knudsen (2013), Thomas Mathiesen og Edvard Vogt (2014), Gunnhild Hagestad (2015), Trond Petersen (2016), Else Øyen (2017) og Nils Petter Gleditsch (2018).